OVER ONS

WIE WIJ ZIJN

Evangelie Gemeente De Deur is een onderdeel van de Christian Fellowship Ministries (CFM). Wereldwijd zijn er nu ongeveer 2100 kerken in meer dan 100 landen. In Nederland heten onze kerken ”Evangelie Gemeente De Deur” Als kerk en fellowship hebben wij een visie die gericht is op het bereiken van mensen met het evangelie, zowel nationaal als internationaal. De prediking is gericht op het in contact brengen van mensen met God. Mensen komen naar Evangelie gemeente De Deur, omdat zij een verwachting hebben van God en om richting en leiding te ontvangen door naar Zijn woord te luisteren.


WAT WIJ GELOVEN

Wij geloven in de levende God. God is Geest; Hij is Almachtig, zonder begin of eind. 
God is een drie-éénheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God heeft de aarde
 in zes dagen geschapen door Zijn Woord; niets is ontstaan zonder Hem.

 Wij geloven dat Jezus Christus de eniggeboren Zoon van de levende God is. Hij werd 
geboren uit een maagd en leefde als mens onder ons.

 Hij stierf aan een kruis voor de vergeving van onze zonden en de genezing van ons 
lichaam. Hij is op de derde dag uit de dood opgestaan en is naar de hemel
 opgevaren. Hij zal spoedig terug komen op aarde om als Koning te heersen.

Wij geloven dat iedereen die zich van zijn zonden bekeert en zijn geloof in Jezus 
Christus plaatst en hierin volhardt, eeuwig leven ontvangt.

 Elk mens is een zondaar en gaat voor eeuwig verloren tenzij hij zich bekeert tot
 Jezus Christus. Je moet opnieuw geboren zijn om het koninkrijk van God in te
kunnen gaan. Jezus Christus is de enige Redder van mensen; Hij is voor eeuwig 
Dezelfde. Wij geloven dat elke volgeling van Jezus in water gedoopt moet worden.
 De enige bijbelse en juiste manier is de doop door onderdompeling.

Wij geloven in de doop met de Heilige Geest, net als op de eerste pinksterdag.
 De doop met de Heilige Geest is Gods belofte voor alle gelovigen. Een van de
kenmerken van de doop met de Heilige Geest is dat iemand in nieuwe tongen
spreekt.

Wij geloven dat de tongentaal voor iedere gelovige is bedoeld, echter daarnaast
 zijn andere gaven van de Heilige Geest, waaronder profetie of vertolking van
 tongen, die niet voor iedere gelovige bedoeld zijn, God geeft deze gaven aan
 wie Hij wil. De Heilige Geest geeft ons de kracht en mogelijkheid om Gods wil te 
vervullen op aarde.


GESCHIEDENIS

Op 9 oktober 1929 werd Wayman Mitchell geboren, in een wereld van economische
 depressie en leegloop van kerken. Hij groeide op in Prescott, Arizona, en in zijn jeugd
 groeide hij op in een gebroken gezin. Na zijn diensttijd trouwde hij met zijn vrouw
 Nelda en nadat hun eerste kind aan longontsteking was overleden, zetten beiden hun 
eerste aarzelende stappen richting God. Dit werd al gauw een sleur en pas toen 
Mitchell op zijn geloof werd aangevallen door een Mormoon, realiseerde hij zich zijn 
eigen verantwoordelijkheid in het kennen van Gods Woord. Toen hij daarop de
 bijbel ging bestuderen, ontdekte hij de verlossende kracht van het bloed van Jezus 
Christus.

Tijdens een kerkdienst in 1955 werd Mitchell na een bekeringsgebed vervuld met de 
heilige Geest en hij begon, net als de apostelen op de pinksterdag, in andere tongen
  te spreken.

Dit was een geheel nieuwe en overweldigende ervaring voor hem, want het 
feit dat hij bijna niets wist over de heilige Geest en het spreken in tongen, bewees dat
 God met hem aan het werk was. Op dat moment kreeg hij een profetie over dat God
 zou gaan bewegen in de landen van de wereld en de eilanden van de zee. 

Na deze dienst was Mitchell niet meteen de man van de grote opwekkingsbeweging, 
hij stopte de eerste maanden zelfs niet eens met roken. Maar God was met hem
 aan het werk. Zijn roeping om te preken kwam korte tijd daarna en toen hij met zijn
 voorganger daarover sprak, gaf deze hem het advies naar een bijbelschool te gaan.

 Toen Mitchell op de bijbelschool kwam, bleek dat helemaal niet hetgeen te zijn wat hij 
zich ervan had voorgesteld. In plaats van er te leren hoe je zondaren tot bekering
 brengt, kreeg hij allerlei bestuurlijke theorieën en religieuze doctrines voor zijn kiezen. 
Het was zelfs zo erg dat velen in de faculteit van de school neerkeken op Goddelijke 
genezing, de gaven van de heilige Geest en de opwekkingsbediening.

Uiteindelijk
 kreeg hij op de school wel een fundamentele kennis van Gods woord, maar praktisch 
was hij onvoorbereid op de dagelijkse realiteit van het leven.

 Na de bijbelschool kreeg Mitchell zijn eerste bediening als jeugdpastor van een kerk 
in Phoenix. Het enige wat hij daar bereikte, was dat de religieuze mensen woedend 
werden, omdat hij tegen de jeugd preekte over zonde. En dat nog wel in bijzijn van
 hun vriendjes. Gelukkig kwam er snel een aanbieding om een kerk over te nemen 
in het plaatsje Wickenburg, een kerk met een problematisch verleden. Hier leerde 
hij veel dingen van evangelisten en andere pastors over het krijgen van opwekking
en en hij ontdekte geestelijke waarheden die sleutels bleken te zijn voor kerkgroei.

Na deze kerk werd Mitchell van de ene probleemkerk naar de volgende gestuurd, 
elke keer om het puin te ruimen.

De leiding van het kerkgenootschap zag hem als 
een boertje die ze nooit een volwaardige kerk zouden geven, maar die wel goed genoeg was problemen op te lossen die door anderen waren veroorzaakt. En met de
 tijd kreeg Mitchell een andere visie dan de leiding. Hij voelde absoluut geen
 verplichting om de gevestigde machten te plezieren en hij kwam er achter dat
 programma’s niet de manier zijn om mensen te winnen. De leiding was altijd gericht geweest op dingen als zondagsschool en christelijke kampen, maar Mitchell zag dat
 dit niet meer was dan ondersteuning van de kerk, niet het middelpunt van de
 bediening. Ook het principe om jonge mannen naar de bijbelschool te sturen, werd 
spoedig door Mitchell herzien. Een paar mannen die vurig begeerden om iets voor
 God te kunnen betekenen, kwamen uitgeblust en geestelijk dood van de bijbelschool 
terug. Vanaf dat moment besloot Mitchell de mannen zelf te trainen in de praktijk.

Toen werd Mitchell een andere probleem- kerk aangeboden en in 1970 nam pastor
 Wayman Mitchell deze kleine kerk over in Prescott, Arizona. Deze kerk van 35 mensen
 had daarvoor vele problemen doorstaan, maar Mitchell vond hier mensen die zich
 bruikbaar opstelden en naar zondaren wilden uitreiken.

 In die tijd was er een grote opwekking gaande onder de hippies en hieruit ontstond 
de Jesus People beweging. Deze Jesus People begonnen met duizenden tegelijk
 door de straten te marcheren, vertelden iedereen dat Jezus hun hart veranderd had
 en dat Hij hen vrij gemaakt had van drugsverslaving, leegte en doelloosheid. Zelfs 
enige grote kranten in de Verenigde Staten schreven hierover. Time Magazine 
verklaarde: Jezus leeft volop in het radicale geestesvuur van een groeiend aantal
 jonge Amerikanen, Dit is hun boodschap: de bijbel is waar, er gebeuren wonderen 
(Time Magazine, 21 juni 1971). Het Beste verhaalt over samenkomsten in Houston,
Texas waar 11.000 jonge mensen naar voren gaan om zich te bekeren en voor Jezus 
te gaan leven (Reader’s Digest, maart 1972).

Prescott lag in die tijd op een drukke 
hippie-route en de kerk bereikte veel hippies met het evangelie.

 Mitchell trainde de mensen in de Prescott-kerk op basis van zijn ervaring en
 uiteindelijk was het zo dat de kerk in Prescott in staat was om enkele van deze
 mannen naar andere steden te sturen om daar nieuwe kerken te beginnen. Zo werd 
de basis gelegd voor een beweging die steeds grotere vormen aannam. De kerken
 die vanuit Prescott waren uitgestuurd, werden met de tijd sterk genoeg om zelf weer
 echtparen uit te sturen naar andere steden. Mitchell kreeg geregeld open deuren
 om ook in het buitenland aan het werk te kunnen en al gauw gingen er mannen 
naar onder andere Mexico, de Filippijnen en Australie om kerken te planten.